Stordrift At flytte på landet...

RN-FarmAdvice er et privat planterådgivnings firma der har specialiseret sig i at rådgive personer der over vejer eller er flyttet på landet.

Når man vælger at flytte på landet er der mange planer og drømme om det sted man har købt og man går ofte i en ”Morten Korch” verden det første lange stykke tid. For nogle varer denne tid evigt, for andre kan den ende brat med ubehagelige økonomiske og familie mæssige konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at havde en plan for det sted man har købt. En plan der tager udgangs punkt i jeres fælles drømme og ønsker for jeres ejendom.

Ejendomsbesøg:
Jeg kommer ud på ejendommen før eller efter et køb, hvor jeg er med rundt på ejendommen og lytter til jeres planer og ønsker. Jeg vil undervejs stille spørgsmål der måske vil ændre jeres planer/ideer eller komme helt nye forslag. Efter rundturen sætter vi os og laver en opsummering og en realistisk plan og ide bank for ejendommen.