Kornmark lige før høst Markbesøg...

RN-FarmAdvice tilbyder individuelle markbesøg med ugentligt, 14 dages eller månedligt besøg i vækstsæsonen.

Er der flere landmænd i samme området kan der med fordel etableres en Erfa-gruppe hvor vi tager et besøg på hver ejendom igennem vækstsæsonen.

Erfa-gruppe i kombination med enkelt besøg på din ejendom er den perfekte løsningen, her tages der hånd om den enkelte ejendom med sparring fra Erfa-gruppen

Driftsleder:

RN-FarmAdvice varetager besigtigelsen af markerne og tilsender herefter en arbejdes liste med middel valg og dosering til sprøjte føreren. De anvendte midler noteres i Næsgård Mark til beregning af BI mv.

Telefon og Nyhedsbrev:

RN-FarmAdvice tilbyder telefonrådgivning indenfor planteavlsrådgivning.

RN-FarmAdvice fremsender nyhedsbrev med aktuelle nyheder der vedrøre det alm. markbrug - kræver abonnement